Livsstilar och arbetskulturer

Livsstilar och arbetskulturer

Livsstil: Relationer
När det kommer till att leva livet som man vill är detta något som anses vara givet i Sverige och många delar av Europa. Svenskar och européer har nämligen stora friheter när det kommer till att ta egna beslut utan att myndigheter, företag och andra personer lägger sig i. Dock ser världen annorlunda ut i andra länder och arbetskulturen kan vara mycket hårdare i länder som Singapore och Japan. Därför kommer denna artikel kolla närmre på olika livsstilar och arbetskulturer i världen. Traditionellt tankesätt kring arbete på kontoret På grund av covid-19 har många företag börjat tillåta att anställda arbetar hemifrån. Detta är något som anses vara ganska främmande i många kulturer då tilliten till anställda är relativt låg. Sverige är faktiskt ett av de länder där ett relativt traditionellt…
Read More